Báo Hà Nội Mới: Thêm 8 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa ban hành Quyết định số 4069/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Văn hóa, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hà Nội Mới, nguồn bài: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/917403/them-8-di-san-van-hoa-phi-vat-the-cap-quoc-gia

Lễ hội Cầu Ngư của Quảng Bình nằm trong danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

8 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt này thuộc 4 loại hình: Nghề thủ công truyền thống; Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Lễ hội truyền thống.

Văn bản của Bộ cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Các di sản được trở thành di sản phi vật thể cấp quốc gia gồm:

1. Nghề làm bánh tráng Mỹ Lồng (xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre);

2. Nghề làm bánh phồng Sơn Đốc (xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre);

3. Hò Đồng Tháp (tỉnh Đồng Tháp);

4. Lễ hội Cầu ngư ở Quảng Bình (các huyện: Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới);

5. Lễ Bỏ mả của người Raglai (xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận);

6. Lễ Cấp sắc của người Sán Dìu (xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ và xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên);

7. Hát Pả Dung của người Dao (xã Phúc Chu, huyện Định Hóa và xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên);

8. Hát Soọng Cô của người Sán Dìu, tỉnh Vĩnh Phúc (các huyện: Lập Thạch, Tam Đảo, Bình Xuyên và thành phố Phúc Yên).

Hoàng Lân

Tìm kiếm:✨

  • Di sản văn hóa phi vật thể, Lễ hội cầu ngư, Quảng Bình, Hò Đồng Tháp, Người Sán Dìu, Huyện Giồng Trôm, Hội truyền, Nghề thủ công, Quốc gia, Tín ngưỡng, Tập quán, Xã Hưng Nhượng, Trình diễn, Công bố, Hoàng Lân, Phi vật thể

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Báo Tạp chí cộng sản: Phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số: Cần những giải pháp mang tính chiến lược

Báo Thanh Niên: Triển khai sử dụng 'Sổ theo dõi sức khỏe Bà mẹ và trẻ'

Báo CAĐN: Truy xét băng nhóm chuyên trộm két sắt liên tỉnh (Bài cuối: Xóa sổ nhóm trộm gia đình)