Báo Tài Chính: Hoạt động đầu tư phát triển 10 tháng đầu năm 2018

Hoạt động đầu tư phát triển 10 tháng đầu năm 2018

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tài Chính, nguồn bài: http://tapchitaichinh.vn/bao-cao-va-thong-ke-tai-chinh/hoat-dong-dau-tu-phat-trien-10-thang-dau-nam-2018-152898.html

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Mười ước tính đạt 33,7 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước bao gồm: Vốn trung ương 6,3 nghìn tỷ đồng, giảm 1,1%; vốn địa phương 27,4 nghìn tỷ đồng, tăng 22,1%.

Tính chung 10 tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 248,2 nghìn tỷ đồng, bằng 71,67% kế hoạch năm và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2017 bằng 71,72% và tăng 7,1%), gồm có:

- Vốn Trung ương quản lý đạt 45,9 nghìn tỷ đồng, bằng 69,7% kế hoạch năm và giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 14,6 nghìn tỷ đồng, bằng 79,3% và giảm 42,9%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5.013 tỷ đồng, bằng 62,1% và tăng 9,9%; Bộ Y tế 1.958 tỷ đồng, bằng 59,2% và giảm 35,2%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 968 tỷ đồng, bằng 65,2% và tăng 52,8%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 796 tỷ đồng, bằng 58,7% và tăng 31,8%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 494 tỷ đồng, bằng 65,9% và tăng 14,6%; Bộ Xây dựng 206 tỷ đồng, bằng 75,5% và giảm 48,7%; Bộ Khoa học và Công nghệ 165 tỷ đồng, bằng 68,3% và tăng 58,9%; Bộ Công Thương 163 tỷ đồng, bằng 74,2% và giảm 14,9%; Bộ Thông tin và Truyền thông 93 tỷ đồng, bằng 69,8% và tăng 18%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 202,3 nghìn tỷ đồng, bằng 72,1% kế hoạch năm và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 141,7 nghìn tỷ đồng, bằng 69,3% và tăng 20%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 50,8 nghìn tỷ đồng, bằng 77,4% và tăng 13,8%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 9,8 nghìn tỷ đồng, bằng 96% và tăng 10,1%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 10 tháng năm 2018 của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 28,3 nghìn tỷ đồng, bằng 74,2% kế hoạch năm và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 18,4 nghìn tỷ đồng, bằng 51,4% và tăng 22,3%; Hải Phòng 8,1 nghìn tỷ đồng, bằng 89,1% và tăng 51,6%; Quảng Ninh 7,8 nghìn tỷ đồng, bằng 59,8% và tăng 38,9%; Bình Dương 5,9 nghìn tỷ đồng, bằng 74,2% và tăng 11,1%; Bà Rịa - Vũng Tàu 5,3 nghìn tỷ đồng, bằng 81,1% và tăng 38,3%; Thanh Hóa 5,1 nghìn tỷ đồng, bằng 80,9% và tăng 32,2%; Đồng Nai 5,08 nghìn tỷ đồng, bằng 70,1% và tăng 22,5%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/10/2018 thu hút 2.458 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 15.028,2 triệu USD, tăng 18,7% về số dự án và giảm 7,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, có 954 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 6.543,3 triệu USD, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 10 tháng đạt 21.571,5 triệu USD, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 10 tháng năm nay ước tính đạt 15,1 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 10 tháng năm 2018 còn có 5.342 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 6,3 tỷ USD, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó có 889 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 2,2 tỷ USD và 4.453 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 4,1 tỷ USD.

Trong 10 tháng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 6.855,6 triệu USD, chiếm 45,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 5.102,6 triệu USD, chiếm 34%; các ngành còn lại đạt 3.070 triệu USD, chiếm 20,4%.

Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 10 tháng năm nay đạt 11.542,4 triệu USD, chiếm 53,5% tổng vốn đăng ký; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 5.192,2 triệu USD, chiếm 24,1%; các ngành còn lại đạt 4.836,9 triệu USD, chiếm 22,4%.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1.737,3 triệu USD, chiếm 27,4% tổng giá trị góp vốn; ngành bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 1.551,4 triệu USD, chiếm 24,5%; các ngành còn lại đạt 3.051,8 triệu USD, chiếm 48,1%.

Cả nước có 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 10 tháng năm nay, trong đó Hà Nội có số vốn đăng ký lớn nhất với 4.987,1 triệu USD, chiếm 33,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Bà Rịa - Vũng Tàu 1.794,1 triệu USD, chiếm 11,9%; Đồng Nai 834,2 triệu USD, chiếm 5,6%; Bình Dương 795,7 triệu USD, chiếm 5,3%; thành phố Hồ Chí Minh 714,4 triệu USD, chiếm 4,8%; Hải Phòng 555,6 triệu USD, chiếm 3,7%; Tây Ninh 411,3 triệu USD, chiếm 2,7%; Ninh Thuận 387,5 triệu USD, chiếm 2,6%; Bắc Ninh 370,8 triệu USD, chiếm 2,5%.

Trong số 72 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 10 tháng, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất với 5.893,2 triệu USD, chiếm 39,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc 3.314,8 triệu USD, chiếm 22,1%; Xin-ga-po 1.061,3 triệu USD, chiếm 7,1%; Thái Lan 855,2 triệu USD, chiếm 5,7%; Trung Quốc 787,5 triệu USD, chiếm 5,2%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 652,5 triệu USD, chiếm 4,3%; Pháp 470,7 triệu USD, chiếm 3,1%.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 10 tháng năm nay có 121 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 297,4 triệu USD; 26 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 47,1 triệu USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 10 tháng năm 2018 đạt 344,5 triệu USD, trong đó lĩnh vực tài chính, ngân hàng đạt 105,8 triệu USD, chiếm 30,7% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 68,4 triệu USD, chiếm 19,9%; lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 45,9 triệu USD, chiếm 13,3%.

Trong 10 tháng có 35 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là nước dẫn đầu với 97,6 triệu USD, chiếm 28,3% tổng vốn đầu tư; Ô-xtrây-li-a 50,3 triệu USD, chiếm 14,6%; Xlô-va-ki-a 35,9 triệu USD, chiếm 10,4%.

Theo gso.gov.vn

Tìm kiếm:✨

  • Năm 2017, Trong 10, Ngân sách nhà nước, Doanh nghiệp, Kế hoạch, Năm 2018, Ước tính, Công nghiệp, FDI, Bán lẻ, Đăng ký, Hàn quốc, Trung Quốc, Bình Dương, Bộ công thương, Thành phố hồ chí minh, Kinh doanh Bất động sản, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, KHÔNG LÀM, Dự án đầu tư nước ngoài, Tổng số vốn, Vốn góp, Thành phố trực thuộc, Cấp xã, Đầu tư trực tiếp, Bán cổ phần

Share:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm Blog này

Quảng Cáo

Quảng Cáo
Được tạo bởi Blogger.

Lưu trữ Blog

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Sample Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Pages

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.