Báo Tạp chí cộng sản: Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Ngày 05-11-2018, Đoàn Công tác của Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam do PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát tình hình mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, theo Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25-8-2012, của Ban Bí thư Trung ương Đảng; nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tạp chí cộng sản, nguồn bài: http://www.tapchicongsan.org.vn/home/thong-tin-ly-luan/2018/53022/tiep-tuc-thuc-hien-hieu-qua-viec-mua-va-doc-bao-tap.aspx

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận, cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện sở, ban, ngành của tỉnh Ninh Thuận.

Quang cảnh buổi làm việc về tình hình thực hiện Kết luận 29 tại tỉnh Ninh Thuận.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Minh Huấn đánh giá, tính đến nay, Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư triển khai được 6 năm, hướng tới tiến hành sơ kết việc triển khai thực hiện hai nội dung là việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Đồng chí đề nghị cần làm rõ những vấn đề về tỷ lệ mua của 3 tờ báo, tạp chí (Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Báo Ninh Thuận) so với yêu cầu của Kết luận 29-KL/TW; cách thức sử dụng các báo, tạp chí trên cho công tác Đảng (tuyên truyền, sinh hoạt chi bộ…) trước sự “lấn lướt” của thông tin trên các phương tiện truyền thông xã hội; mô hình phát hành báo chí ở Ninh Thuận; cơ chế tài chính để vận hành; chất lượng của các ấn phẩm báo, tạp chí…

Báo cáo tình hình mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Ninh Thuận, đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, cho biết, sau khi có Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 30-6-2016, về nâng cao hiệu quả việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Hằng năm, có văn bản chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 29-KL/TW; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh thực hiện việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn cụ thể về đối tượng, đầu mối, danh mục báo, tạp chí đặt mua và đối tượng được cấp.

Ngân sách dùng để mua báo, tạp chí của Đảng chủ yếu trích từ kinh phí hoạt động Đảng được phân bổ theo kế hoạch hằng năm. Việc sử dụng thông tin trên báo và tạp chí của Đảng trong sinh hoạt, nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn công việc giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, vận dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh việc đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn - Trưởng đoàn, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Minh Trứ đánh giá, các ấn phẩm báo, tạp chí của Đảng đều có chất lượng, bài viết phong phú, nhiều chuyên mục, hình thức đẹp. Thông tin của Tạp chí Cộng sản giúp các cấp ủy và cán bộ, đảng viên nghiên cứu học tập, vận dụng lý luận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; góp phần phổ biến những cách làm mới, kinh nghiệm hay, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống và trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Tuy nhiên, các tờ báo và tạp chí của Đảng cần bám sát hơn nữa trong tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, giới thiệu những nhân tố mới, sự khác biệt của các địa phương, có sự tuyên truyền đồng đều hơn giữa các địa phương, vùng miền. Để thu hút sự quan tâm hơn của các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, các báo, tạp chí của Đảng cần tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, hình thức; tăng cường các bài viết phân tích, đánh giá chuyên sâu về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cuộc sống; các mô hình, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của các địa phương trong cả nước. Cần tăng cường các bài viết có tính định hướng dư luận xã hội, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, nổi cộm; bài viết đấu tranh, phản bác các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, góp phần vào sự ổn định, đồng thuận và phát triển của xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS, TS. Vũ Văn Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, ngoài triển khai việc thực hiện mua, đọc báo, tạp chí của Đảng theo Kết luận 29-KL/TW, còn có nội dung về đổi mới nội dung, hình thức để đáp ứng yêu cầu của bạn đọc. Việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng cũng liên quan đến cách thức sử dụng kinh phí của Đảng. Kinh nghiệm một số địa phương cho thấy, việc mua báo, tạp chí của Đảng tập trung vào một đầu mối là ban tuyên giáo hoặc văn phòng tỉnh ủy có sự thuận lợi hơn. Đối với một số đối tượng như các tổ chức đảng thuộc đơn vị sự nghiệp tự chủ ngân sách hoặc các tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, thì việc mua báo, tạp chí của Đảng cũng đặt ra những vấn đề khó khăn cần được quan tâm giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh khẳng định, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận. Hiện nay, trong xã hội xuất hiện nhiều phương tiện truyền thông mới và truyền thông xã hội, trong đó tồn tại không ít mặt trái. Trong bối cảnh đó, những thông tin chính thống và chính thức của Đảng qua Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, báo Đảng địa phương càng có vai trò quan trọng. Tỉnh ủy Ninh Thuận hết sức coi trọng và chỉ đạo triển khai có hiệu quả Kết luận số 29-KL/TW, mở rộng thêm đối tượng được nhận báo đảng địa phương là các chức sắc tôn giáo. Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức cơ sở đảng chưa mua báo, tạp chí của Đảng, cần rút kinh nghiệm sâu sắc, đòi hỏi sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp sâu sát hơn, sớm có giải pháp khắc phục. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh đề nghị, các báo, tạp chí của Đảng cần dành thời lượng nhiều hơn đối với việc nghiên cứu, phát triển, tuyên truyền lý luận, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của các địa phương, nhất là kinh nghiệm trong phát huy những lợi thế cạnh tranh, cơ hội nổi trội của các tỉnh, thành phố, đơn cử với Ninh thuận là việc tập trung vào các mũi nhọn phát triển là kinh tế biển, kinh tế sa mạc, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và du lịch… Cần có sự phối hợp giữa các báo, tạp chí của Trung ương và địa phương trong việc tuyên truyền đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc hại. Việc đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng cần thực chất và hiệu quả hơn nữa...

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Ninh Thuận, đồng chí Nguyễn Đức Thanh cho biết, tỉnh Ninh Thuận nằm trong vùng khí hậu khắc nghiệt, kinh tế không thuận lợi, cách xa các trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư công khó khăn, Trung ương dừng chủ trương xây dựng nhà máy điện hạt nhân, đồng thời chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hạn hán kéo dài tác động không nhỏ đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, tỉnh đã nỗ lực, sáng tạo thay đổi, xoay chuyển chiến lược phát triển, biến những khó khăn, thách thức thành lợi thế, cơ hội phát triển, tập trung phát triển kinh tế biển, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo… Qua gần 3 năm triển khai cho thấy định hướng của Ninh Thuận là đúng đắn. Năng lượng tái tạo (điện gió, năng lượng Mặt trời) từng bước có đóng góp ngày càng lớn vào ngân sách của tỉnh; nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu nền kinh tế của tỉnh; tạo thêm công ăn việc làm cho lao động địa phương... Nhiều nhà đầu tư lớn đã đặt vấn đề đầu tư vào tỉnh. Ninh Thuận chủ trương phát triển bền vững, chọn lọc, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, ưu tiên cho du lịch cao cấp. Tỉnh nỗ lực hoàn thành một số công trình thủy lợi lớn; nâng cao chất lượng, sản lượng cây trồng đặc sản vùng khô hạn, hướng đến xuất khẩu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư cho khoa học - công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Trước đó, Đoàn công tác đi khảo sát một số mô hình phát triển kinh tế biển, kinh tế trên vùng khô hạn, năng lượng tái tạo, nông nghiệp sạch của tỉnh Ninh Thuận./.

Việc đặt mua Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Báo Ninh Thuận và một số tạp chí khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có sự chuyển biến rõ nét; số lượng và tỷ lệ đặt mua báo, tạp chí của Đảng được duy trì và tăng dần qua các năm. Số lượng báo, tạp chí mua năm 2015 gồm: Tạp chí Cộng sản 11.398 cuốn; Báo Nhân dân 252.405 tờ; Báo Ninh Thuận 371.941 tờ; Tạp chí Xây dựng Đảng 3.055 cuốn. Năm 2016 gồm: Tạp chí Cộng sản 11.504 cuốn; Báo Nhân dân 239.628 tờ; Báo Ninh Thuận 362.304 tờ; Tạp chí Xây dựng Đảng 2.886 cuốn. Năm 2017 gồm: Tạp chí Cộng sản 14.028 cuốn; Báo Nhân dân 252.477 tờ; Báo Ninh Thuận 366.225 tờ; Tạp chí Xây dựng Đảng 3.059 cuốn. Đến hết tháng 9-2018, số lượng Tạp chí Cộng sản là 10.396 cuốn; Báo Nhân dân 209.132 tờ; Báo Ninh Thuận 250.787 tờ; Tạp chí Xây dựng Đảng 2.446 cuốn. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đặt mua báo, Tạp chí của Đảng qua theo dõi của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2017 theo đúng quy định là 53,5%; tỷ lệ đặt mua chưa đủ là 32,5%; chưa đặt mua là 14%. Tính đến ngày 30-6-2018, tỷ lệ các tổ chức cơ sở Đảng đặt mua đủ 3 loại báo, tạp chí của Đảng (Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Báo Ninh Thuận) theo đúng quy định là 56,35%; tỷ lệ đặt mua chưa đủ là 31,5%; chưa đặt mua là 12,2%.

Tin, ảnh: Hà Phương

Tìm kiếm:✨

  • Tạp chí, Báo Ninh Thuận, Ninh Thuận, Nguyễn Đức Thanh, Tạp chí Cộng Sản, Công tác, Cộng sản, Nghiên cứu, Nguyễn Minh Trứ, Lãnh đạo, Ấn phẩm, Cán bộ, Tỉnh ủy Ninh Thuận, Báo Đảng, ĐOÀN MINH HUẤN, Tạp Chí Cộng, Ương Đảng, Thư Trung, Đảng viên, Ban tuyên giáo, Thường vụ tỉnh ủy, Khô hạn, Chiến lược biển, Thủy lợi, Đảng cộng sản, Tốt đời đẹp đạo, Luận điệu, Đảng bộ, Ban chấp hành trung ương đảng

Share:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm Blog này

Quảng Cáo

Quảng Cáo
Được tạo bởi Blogger.

Lưu trữ Blog

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Sample Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Pages

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.