Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Báo Đầu Tư: Ninh Thuận: Điều chỉnh tiêu chí xét chọn nhà đầu tư thực hiện dự án lưới điện

Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận cho biết, vào ngày 13/3/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư Minh Thuận có thông báo số 828/TB-SKHĐT về việc nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng công trình lưới điện hạ tầng truyền tải 500kV và 220kV trên địa bàn huyện Ninh Phước, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đầu Tư, nguồn bài: https://baodautu.vn/ninh-thuan-dieu-chinh-tieu-chi-xet-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-luoi-dien-d97642.html

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Thuận tại công văn số 1228/VPUB-KTTH ngày 26/3/2019 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, điều chỉnh tiêu chí theo hướng lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án điện năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió) kết hợp đầu tư hệ thống hạ tầng truyền tải 500kV và 220kV.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận có thông báo số 1057/TB-SKHĐT ngày 26/3/2019 điều chỉnh nội dung tiêu đề thông báo số 828/TB-SKHĐT ngày 13/3/2019 như sau: “thông báo nộp hồ sơ đăng ký lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án điện năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió) kết hợp đầu tư hệ thống hạ tầng truyền tải 500kV và 220kV trên địa bàn tỉnh”. Các nội dung khác của thông báo số 828/TB-SKHĐT ngày 13/3/2019 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Ngọc Tân

Tìm kiếm:✨

  • Điện gió, Ninh Phước, Ninh Thuận, Thuận Nam, Lưới điện, UBND tỉnh Ninh Thuận, Ngọc Tân, Điện năng, Đăng ký, Hồ sơ, Tái tạo, Dự án, Thông báo, Đầu tư, Hạ tầng, Kế hoạch, Điều chỉnh, Công văn, Điện, Công trình, Rà soát, Trạm biến áp, Điện lực, Nhà máy phong điện