Báo Công Thương: Thực hiện tiêu chí điện nông thôn: Thiếu cơ chế riêng

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 4 (tiêu chí về điện) giữ một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, công tác đầu tư xây dựng lưới điện chủ yếu là việc lồng ghép từ các dự án đang được triển khai trên địa bàn các tỉnh, thành phố do đó, việc triển khai thực hiện tiêu chí này còn nhiều khó khăn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Thương, nguồn bài: https://congthuong.vn/thuc-hien-tieu-chi-dien-nong-thon-thieu-co-che-rieng-117916.html

Theo Cục Công Thương địa phương, sau khi Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 về phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn, đến nay, cơ bản các địa phương đã có được cơ sở và phương pháp đánh giá thống nhất để thẩm định và xét công nhận cho các xã đạt tiêu chí về điện nông thôn.

Hầu hết các hộ dân nông thôn chưa có điện đều nằm ở những vùng sâu, vùng xa

Qua rà soát, đánh giá, tổng hợp tình hình thực hiện tiêu chí số 4 của các địa phương, đến nay, cả nước có 8.918 xã trong đó có 7.514 xã đạt tiêu chí số 4 tăng 540 xã so với cuối năm 2017, chiếm 84,26% tổng số xã trên cả nước, tăng 6,06% số xã so với cuối năm 2017. Trong đó, các vùng có tỷ lệ xã đạt tiêu chí số 4 cao như: Đồng bằng sông Hồng đạt 98,1%; Bắc Trung bộ đạt 93,43%; Duyên hải Nam Trung bộ đạt 93,95%, Tây Nguyên 91,65%. Các tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ 100% gồm: Hòa Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình, Đà Nẵng, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Bến Tre.

Để đạt được kết quả trên, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố đã phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, thực hiện tốt công tác đầu tư cải tạo, phát triển lưới điện nông thôn trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch đã được Bộ Công Thương và UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Cục Công Thương địa phương công tác đầu tư xây dựng lưới điện chủ yếu là việc lồng ghép từ các dự án đang được triển khai trên địa bàn các tỉnh, thành phố do đó việc phấn đấu hoàn thành kế hoạch còn phụ thuộc vào khả năng bố trí vốn cho các dự án. Cạnh đó, hầu hết các hộ dân nông thôn chưa có điện đều nằm ở những vùng sâu, vùng xa, mật độ dân cư thưa thớt và chưa có đường giao thông chính. Nguồn vốn cho xây dựng kết cấu hạ tầng điện trong thời gian qua chủ yếu là vốn vay của các dự án và một phần vốn đối ứng của địa phương. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu cản trở công tác đầu tư hạ tầng lưới điện; việc huy động vốn đóng góp của nhân dân còn rất hạn chế.

Cục Công Thương địa phương đặt ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2019 cả nước có 7.810 xã đạt chuẩn tiêu chí số 4, chiếm 87,58% tăng 3,32% so với năm 2018. Cục sẽ bám sát Chương trình công tác năm 2019 của Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình, triển khai có hiệu quả, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn.

Để đạt được mục tiêu đặt ra, Cục Công Thương địa phương kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương có cơ chế riêng để huy động đầu tư, cải tạo lưới điện nông thôn, có chính sách cụ thể hỗ trợ cho ngành điện, các đơn vị, tổ chức đầu tư hạ tầng kỹ thuật, quản lý lưới điện nông thôn.

Thanh Hà

Tìm kiếm:✨

  • Lưới điện, Ngành điện, Điện, Nông thôn, Nguồn vốn, Duyên Hải Nam Trung Bộ, Hạ tầng, Quốc phòng, Ủy ban nhân dân, Rà soát, Dự án, Kinh tế, Đồng bằng sông hồng, Đầu tư, Bộ công thương, Thanh Hà, Hậu Giang, Cải tạo, Vốn vay, Ninh Thuận, Bố trí, Bắc bộ, Đường giao thông, Hạ tầng kỹ thuật, Kết cấu hạ tầng

Share:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm Blog này

Quảng Cáo

Quảng Cáo
Được tạo bởi Blogger.

Lưu trữ Blog

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Sample Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Pages

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.