Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Báo Chính Phủ: Điều kiện kinh doanh tại VN khi đã nhập quốc tịch nước ngoài

Ông Trần Hồng có quốc tịch Đức, quê gốc ở Ninh Thuận. Hiện ông muốn về Việt Nam sinh sống và đầu tư kinh doanh khách sạn ở Ninh Thuận.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/tra-loi-cong-dan/dieu-kien-kinh-doanh-tai-vn-khi-da-nhap-quoc-tich-nuoc-ngoai/369327.vgp

Tuy nhiên, ông Hồng chỉ sống 6 tháng ở Việt Nam, còn 6 tháng sống ở nước ngoài. Ông Hồng hỏi, ông có thể đầu tư khách sạn ở Việt Nam không, thủ tục như thế nào? Ông có phải tìm người quốc tịch Việt Nam để đứng ra đại diện pháp lý không?

Về vấn đề này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, trường hợp ông Trần Hồng là công dân Việt Nam, đồng thời có quốc tịch nước ngoài được quyền lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài.

Về thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư hoàn tất hồ sơ, trình tự, thủ tục để UBND tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư và Điều 32 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Về thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, theo quy định tại Điều 22 Luật Đầu tư thì nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật Đầu tư và phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều này.

Chinhphu.vn

Tìm kiếm:✨

  • 118/2015/NĐ-CP, Trần Hồng, Nhập quốc tịch, Luật đầu tư, Nhà đầu tư trong nước, Ninh Thuận, Nhà đầu tư nước ngoài, Quốc tịch, Hướng dẫn thi hành, Trình tự, Được quyền, Khách sạn, Dự án đầu tư, Nghị định, Giấy chứng nhận